Boshuriken – Träning

by Arvid
Published on: 26 februari, 2022
Categories: Träning, Video

Boshuriken är en del av Bujinkans arsenal. Träningen sker primärt genom kast mot tavlor, med eller utan vapen i händerna. Klubben har 2 mobila och 2 fasta tavlor som vi tränar mot.

«page 1 of 29
Welcome , today is onsdag, 29 juni, 2022