Boshuriken – Träning

by Arvid
Published on: 26 februari, 2022
Categories: Träning, Video

Boshuriken är en del av Bujinkans arsenal. Träningen sker primärt genom kast mot tavlor, med eller utan vapen i händerna. Klubben har 2 mobila och 2 fasta tavlor som vi tränar mot.

Comments are closed.

Welcome , today is söndag, 27 november, 2022