Bujinkan

Bujinkan som Stil
Bujinkan är baserad på nio sk skolor eller ‘ryu’ som Masaaki Hatsumi är sôke (stormästare) för. Sex av dessa skolor tränades av samurajer och tre stycken är ‘ninjaskolor’. Var och en av dessa ryu (skolor) skapades baserat på stilar som krigare genom tiden utvecklade genom strid och kampsituationer under många århundraden. Arvet från varje ryu fördes vidare från generation till generation. Bujinkans stormästare Sôke Masaaki Hatsumi är den sista i ordningen av mästare för alla dessa skolor, som han för vidare i arv från sin lärare Toshitsugu Takamatsu.

Idag har Sôke Masaaki Hatsumi kombinerat alla dessa skolor i Bujinkan Budo Taijutsu. Namnen på skolorna listas nedan.

Togakure ryu Ninjutsu
– Gyokko ryu Kosshijutsu
– Koto ryu Koppojutsu
– Kukishinden ryu Happo Bikenjutsu
– Shinden Fudo ryu Dakentaijutsu
– Takagi Yoshin ryu Jutaijutsu
– Gikan ryu Koppojutsu
– Gyokushin ryu Ninjutsu
– Kumogakure ryu Ninjutsu

Alla skolor har sin egen historia och tradition, sina hemligheter, tekniker och taktik, vapen och sätt att strida och sätt att använda vapnen i kamp.

Under 70-talet av förra århundradet presenterade Sôke Masaaki Hatsumi för första gången Bujinkan dojo för omvärlden, och var den första som började undervisa ‘ninjutsu’ och Ninpo Budo Taijutsu för omvärlden. Fram till dess var inget eller i alla fall nästan inget känt om vad Ninjutsu handlade om. Detta skapade stor publicitet världen över.

Sôke Masaaki Hatsumi kämpar för att denna över tusen år gamla kampkonst får den status den så väl förtjänar. Under 80-talet skapades en felaktig bild av Ninjutsu, som nu i stort sett tvättats bort. Under 90-talet ändrads namnet från Bujinkan Ninpo Taijutsu till Bujinkan Budo Taijutsu, vilket enligt Sôke Masaaki Hatsumi ger en mer tydlig bild av vad vi tränar.
___________________
Texten är hämtad från Bujinkan Swedens Hemsida


Welcome , today is söndag, 27 november, 2022